Kính thưa quý thính giả.

ĐPTVN mỗi tuần  có mục thư tín để quý thính giả có thể gởi thư cho đài bằng cách theo sự hướng dẫn sau:

1 – Bấm vào mục “Thư Tín”.

2 – Bấm vào ” Thư tín tuần lễ từ… đến” hoặc ” read more ”

3 – Ở phía dưới có hàng chữ ” Leave a reply”

4 – Xin điền tên, địa chỉ email sau đó viết vào ô bên dưới.

5 – Bấm Submit comment

Related Post