CT&TC – Những hiện tượng bất thường trong sinh hoạt cộng đồng

Hội luận giữa ông Huỳnh Quốc Bình và ông Đỗ Văn Phúc về một diễn biến phức tạp đang diễn ra trong Cộng Đồng Việt Nam tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn