PHÂN ƯU

                        Chúng tôi nhận được tin buồn :

                                    ÔNG JOSEPH PHẠM XUÂN PHƯƠNG

                             Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1944 tại Việt Nam

                            Đã được Chúa gọi về ngày 29 tháng 5 năm 2016

                                        Tại  Oklahoma City, Oklahoma

                                                  Hưởng thọ 72 tuổi.

 

               Ban Giám Đốc và toàn thể cộng tác viên Đài Phát Thanh Việt Nam thành kính chia buồn cùng tang quyến.

                Nguyện xin hương hồn ông Joseph Phạm Xuân Phương sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

                      Thành kính phân ưu.

Related Post