Buổi hội luận giữa ông Đỗ Văn Phúc chủ tịch HĐCH/CĐNVQGHK, ông Huỳnh Quốc Bình cựu chủ tịch CĐNVQG Oregon và ông Đoàn Trọng Hiếu CTV. Chương trình được thực hiện trên Đài Phát Thanh Việt Nam vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy 27-02-2016. Kính mời quý thính giả theo dõi.

Related Post