Kính thưa quý thính giả.

Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, mỗi tuần sẽ có mục thư tín để quý thính giả có thể gởi thư cho đài bằng cách theo sự hướng dẫn sau:

1 – Bấm vào mục “Thư Tín”.

2 – Bấm vào ” Thư tín tuần lễ từ… đến” hoặc ” read more ”

3 – Ở phía dưới có hàng chữ ” Leave a reply”

4 – Xin điền tên, địa chỉ email sau đó viết vào ô bên dưới.

5 – Bấm Submit comment

Related Post