• Thời Sự Hàng Tuần 07-01-2017: Obamacare

      Thời Sự Hàng Tuần 01/07/2017 Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận     Chào mừng năm mới 2017, một hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ lấy lại vị thế siêu cường được nể trọng cũng như thúc đẩy kinh tế để đem lại công ăn việc làm cho người dân.