• Tản mạn – Cuộc Trò Chuyện Bất Ngờ

    nguoiviettudo   – A lô, xin lỗi cho cháu được nói chuyện với chú “nguoiviettudo” -Tôi đây -Dạ thưa chú, cháu là độc giả những bài viết của chú. Tình cờ cháu có số ĐT nầy nên gọi chú hôm nay. Xin chú khoan cúp máy, xin hãy nghe cháu trình bày rồi sau đó […]

  • Phiếm: Hàn Quốc, một dân tộc bất hạnh trong cơn giãy chết!

    Nguyễn Tấn Theo FB Nguyễn Tấn Khi tôi đọc trên báo thanh niên thấy có mục gần 21.000 lao động vùng Nghệ An – Hà Tĩnh xếp hàng cả nghìn người để thi lấy chứng chỉ để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, tôi đặt câu hỏi tại sao các bạn lại muốn […]

  • Tản mạn – ” Cơm với cá”

    Tạp ghi Huy Phương Phương Tây có thành ngữ “bread and butter” để nói về một thức ăn căn bản, cần thiết hay với nghĩa bóng là nghề nghiệp chính hay lương hướng căn bản của một con người. Cũng tương tự như vậy, người Việt chúng ta có thành ngữ “cơm với cá,” nhưng […]