• TGCD – Đỗ Văn Phúc: Nạn khủng bố tại Hoa Kỳ

        Phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc trong chương trình Tiếng Gọi Công Dân, trên đài Phát Thanh Việt Nam, phát đi lúc 4 giờ chiều ngày thứ năm 16 tháng 12, 2015 do ông Đoàn Trọng Hiếu thực hiện Muốn nghe trực tiếp, xin vào website www.daiphatthanhvietnam.com Bấm vào mục Tiếng Gọi Công […]