• Hiểm hoạ Đại Hán ở biển Đông

    NVĐHN – Chúng tôi xin post bài thuyết trình tại Pháp năm 2012 của Hải Quân Đại Uý Trần Kim Diệp Khoá 17 Hải Quân Nha Trang . Cám ơn bạn Trần Kim Diệp đã gởi lại bài. Hiểm hoạ Đại Hán ở biển Đông Kính thưa Quý Niên Trưởng , Quý Chiến hữu và […]

  • Đằng sau tin đồn đảo chính Tập Cận Bình

     The Observer Nguồn: David Ignatius, “Can Xi Jinping control China’s wave of change?”, The Washington Post, 27/10/2015.Biên dịch: Lê Hồng HiệpMột số các cửa hàng sang trọng dọc phố Des Voeux (Hong Kong) có vẻ gần như trống rỗng, có lúc không có khách hàng Trung Quốc nào ghé thăm vào cuối tuần qua. Với […]