• Một Nửa Người Đàn Ông.

        Không bao giờ tôi cần nguyên một người đàn ông cả, tôi chỉ cần một nửa thôi.  Cô nghe tiếng gõ cửa, rồi chiếc đầu của người tùy phái ló vào.  “Thưa cô, có một bà muốn gặp cô” “Ai vậy, ông có hỏi tên hộ tôi không? “ “Tôi có hỏi, bà […]